Varasus keskvalmiv kuni keskhiline
Mugulad ovaalsed
koor ja sisu kollased
silmad madalad
mugulaid pesas keskmiselt 12 tk
Taimed kiire algarenguga
õied valged
hea kattuvusega
Saagikus kõrgesaagiline sort
Kvaliteet sort kuulub keeduomadustelt B klassi
heade maitseomadustega lauakartul
mugulad ei tumene keetmisjärgselt
keskmise kuivainesisaldusega
sobiv pesemiseks ja väikepakendamiseks
Haigused ja kahjurid sort on kiduussikindel - Ro 1
vähikindel
väga vastupidav X- ja Y-viirustele
A-viiruse suhtes resistentne
esineb keerdlehisust
kartuli-lehemädanikule keskmiselt vastuvõtlik
mugulate pruunmädanikku esineb aga vähe
vastupidav harilikule kärnale
Kasvatamine kasvatamiseks valida viljakamad mullad, millistel on ka soodne niiskusrežiim
vältida raskeid ja kiviseid muldi
väetamisel lähtuda mulla toitainesisaldusele
seemnekartul puhtida ja eelidandada
kartuli-lehemädaniku tõrjega mitte hilineda
suhteliselt vastupidav mehhaanilistele vigastustele 
Säilivus hea säilivusega ja püsiva kvaliteediga 
puhkeperiood pikk
vastupidav säilitusaegsetele defektidele 

B
Sort on aretatud säilituskartuli sordiks. Kasvuperioodi alusel kuulub ta keskvalmivate kuni keskhiliste sortide rühma. Mugulad on kujult ovaalsed ning silmad on madalad. Sisu värvus on kollane, mis säilib ka peale keetmist. Mugulate arv pesas on 10 või pisut enam. Sort sobib põhiliselt lauakartuliks, sest maitseomadused on head ja kvaliteet ei halvene ka säilitamisel pikema perioodi vältel.

Kasvatamiseks valida viljakamad mullad, millised on ka ühtlasema niiskusrezhiimiga. Mullast saadavate haiguste ennetamiseks tuleks seemnekartul puhtida kas keemiliste või looduslike tõrjevahenditega. Suurema saagikuse tagab kartuli-lehemädaniku õigeaegne tõrje ka keemiliste või looduslike tõrjevahenditega, sest ebasoodne kasvuperiood võib vähendada saagikust. Talvine puhkeperiood on pikk ja kartuli kvaliteet püsib stabiilsena kevadeni.