Varasus väga varajane, sobib katteloori all kasvatamiseks
Mugulad piklik-ovaalsed
väga madalad silmad
koor kollane ja sile
sisu helekollane
Taimed taimed on keskmise kasvukõrgusega
algareng küllalt kiire
Kvaliteet

mugulad ei tumene toorelt ja keedetult
kasutustüübilt kuulub B rühma
tärklise sisaldus 14-15%
sobiv lauakartuliks, friikartuliks, grillimiseks ja vahvlite valmistamiseks

Haigused ja kahjurid vähikindel
kiduussikindel Ro 1 ja Ro 4 suhtes
mustkärna nakatub vähesel määral
kartuli-lehemädaniku nakkuse risk on keskmine
pruunmädanikule keskmise vastupidavusega
viirushaigustele vähevastuvõtlik
vähevastuvõtlik tavalisele kärnale 
Saagikus kõrge kuni väga kõrge saagiga
Kasvatamine eelidandada 2-3 nädalat 
Säilivus säilitada 4-5° C temperatuuril
puhkeperiood keskmise pikkusega 

B
On väga varajane lauakartuli sort. Mugulad on sileda koorega ja madalate silmadega. Mugulad on kujult piklik-ovaalsed. Sobiv kasutada lauakartuliks, friikartulite valmistamiseks, grillimiseks ja erinevate toodete valmistamiseks. 'Flaviast' valmistatud toidud on maitsvad, sest sort on suhteliselt kõrge kuivainesisaldusega. Mugulate arv on pesas keskmine 9-10 tk. 'Flavia' peaaegu ei nakatu harilikku kärna, mistõttu saab teda edukalt kasvatada ka neutraalsetel muldadel ja väikeaedades, kus mulla toitelahuse reaktsioon on kõrgem. Eelidandamiseks piisab paarist nädalast,
sest sordi puhkeperiood on keskmise pikkusega ja 2010. aasta kasvuperiood oli suhteliselt kuumapoolne. Sort on kiduussikindel Ro 1 ja Ro2 suhtes.
Sort on sobiv katteloori all kasvatamiseks, sest talub mõnevõrra kõrgemat temperatuuri. Reageerib hästi väetamisele kompostiga ja kasvuaegse stressi vähendamiseks on otstarbekas pritsida Greenstimiga 2 kg ha- 1.